-A1 SELIDBE BEOGRAD-
SELIDBE POSLOVNIH PROSTORA

KOMPLETNA SELIDBA POSLOVNOG PROSTORA

Selidba poslovnih prostora se sastoji od 3 odvojena dela: ugovaranja, pripreme, preseljenja i eventualnog odvoza nepotrebnih stvari. Naša A1 agencija za selidbe Beograd vrši kompletnu organizaciju ovakvih vrsta preseljenja.

UGOVARANJE PRESELJENJA POSLOVNIH PROSTORA

Da bi se mogao odrediti broj i vrsta potrebnih vozila za selidbu, zatim broj radnika i trajanje posla a time i cena selidbe, potrebno je da saznamo i sve informacije koje su vezane za tu selidbu a to su:

 • Naziv i adresa naručioca, kontakt osoba, telefon
 • Željeni datum i vreme selidbe
 • Lokacija ili više njih SA kojih se seli, tj polazišna adresa
 • Lokacija ili više njih NA koje se seli, tj odredišna adresa

Za polazišnu i za odredišnu adresu je potrebno znati:

 • Sprat ili spratovi na kojima je poslovni prostor
 • Da li postoji lift i koje su mu dimenzije (na pr: koliko ljudi se može voziti u njemu)

Tačan popis stvari koje se sele:

 • Nameštaja (po približnim vrstama i približnim dimenzijama)
 • broj kutija sa dokumentacijom –cca 20-25 kg težine (u naše kutije za selidbe 60x40x40 cm staje 7 debelih registratora i jedan tanji)
 • odnosno broj kutija za sitne stvari i pribor iz ormara i stolova (koriste se iste kutije kao i za dokumentaciju)

Sve navedeno može biti ili:

 • sastavni deo zahteva za ponudom koji se može poslati na naš kontakt mail
 • Ili takav popis može napraviti naš radnik zadužen za procenu selidbe

Nakon dobijanja potrebnih podataka, mi Vam šaljemo ponudu za preseljenje poslovnog prostora, odnosno naš radnik za procenu selidbe će Vam dati ponudu na licu mesta.

selidbe-poslovnih-prostora

PRIPREMA SELIDBE POSLOVNOG PROSTORA

Pripremu može obaviti naručilac ili A1 agencija za selidbe. Priprema se sastoji od pripreme nameštaja (ponekad sa demontažom), zaštite kompjuterske opreme i pakovanja sitnih stvari i dokumentacije. Ponekad je potrebno osigurati i parking prostor za vozila koja obavljaju selidbu.

Priprema nameštaja:

 • Priprema treba biti obavljena prije nego započne transport.
 • Sav nameštaj treba biti u potpunosti ispražnjen od sadržaja bilo koje vrste.
 • Police koje nisu pričvršćene trebaju biti izvađene iz ormara i ostalog nameštaja (najčešće to obavljamo mi).
 • Sav nameštaj koji ima vrata ili fioke sa ključevima treba biti zaključan a ključevi izvađeni jer se u transportu mogu slomiti.
 • Sva vrata i fioke trebaju biti zalepljeni lepljivom trakom kako bi se sprečilo njihovo otvaranje tokom transporta (najčešće to obavljamo mi).

Demontaža i ponovna montaža nameštaja

Priprema Ponekad kancelarijski nameštaj nije moguće seliti u komadu zbog njegovih dimenzija ili zbog težine pa ga je potrebno demontirati a nakon preseljenja ponovo montirati tj sastaviti. Potrebu za demontažom najčešće ocenjuje naš radnik prilikom procene selidbe. Demontažu može obaviti naš stolar ili naručilac u vlastitom aranžmanu.

Zaštita kompjuterske opreme

 • Sva krupnija kompjuterska oprema (npr. PC, LCD) treba biti oslobođena od svih priključaka i spakovana u odgovarajuću zaštitnu ambalažu (po mogućstvu u originalnu ambalažu)
 • Kablovi koji pripadaju pojedinim uređajima trebaju biti spakovani sa uređajem kako se ne bi mešali sa ostalom opremom ili zasebno spakovati u kutije kao sitne stvari
 • LCD monitori trebaju biti zamotani u puc-puc foliju tako da se na ekranu nalaze 2 sloja folije.
 • Označavanje opreme

Pakovanje sitnih stvari i dokumentacije u kutije

 • Kutije trebaju biti pravilno zalepljene. Kad se pakuju registratori, knjige, staklo, keramika, porcelan i ostali teški materijali potrebno je samolepljivom trakom širine 5 cm prelepiti dno kutije uzduž i na 2-3 mesta popreko
 • Kutije trebaju biti punjene do vrha osim ako je u pitanju sadržaj koji se može lako oštetiti
 • Označavanje kutija: videti označavanje
 • Grupisanje kutija: poželjno je da se kutije koje idu na jedan sprat drže odvojeno od kutija koje se sele na neki drugi sprat koliko god je to moguće. Time se znatno olakšava i skraćuje vreme sortiranja.
 • Prohodnost prostora: Kako se u kamion za selidbe uvek prvo slažu krupne stvari a zatim sitnije,poželjno je da sve kutije, biljke, kompjuterska oprema i sitniji inventar budu složeni u ćoškovima prostorija i uz zidove kako bi prolazi za iznošenje krupnih stvari bili što širi.
selidba-poslovnog-prostora

Označavanje nameštaja, opreme i kutija

Ukoliko na odredišnoj adresi ima više prostorija ili više prostorija na različitim spratovima u koje se raspoređuje nameštaj, oprema ili kutije sa sitnim stvarima i dokumentacijom onda je neophodno označiti nameštaj, opremu i kutije na sledeći način.

 • Svaka stvar koja se seli treba biti označena brojem sprata i brojem prostorije u koju ju treba dopremiti. (Ako se na odredištu radi o velikim zajedničkim kancelarijama umesto brojeva prostorija se trebaju koristiti uzastopni brojevi sekcija.) Ukoliko naručilac uz oznake sprata i prostorije želi dodati i ime osobe koja koristi stvari, može to učiniti.. Međutim imena osoba NIKAKO nisu prvi i osnovni podatak na bazi kojeg će ekipa za selidbu raspoređivati stvari na odredišnoj adresi.
 • Oznake treba ispisati debelim flomasterom a visina teksta je cca 5 cm
 • U slučaju da se neke stvari ne sele već ostaju u starom prostoru trebaju biti označene oznakom NE SELI SE.
 • Kod svih vrsta nameštaja (ormari, police, stolice, komode, dijelovi nameštaja itd) oznaka se stavlja na prednju stranu
 • Kod opreme (PC-ovi, ekrani, printeri, faksovi, projektori, aparati za vodu, frižideri, grejalice itd) se oznaka stavlja na prednju ili gornju stranu ako je to moguće. Oznaka se ne stavlja nikada na donju stranu opreme jer se onda ne vidi.
 • Kod kutija se oznaka stavlja na gornju stranu. Ukoliko se kutije koriste više puta nevažeće oznake trebaju biti jasno precrtane

Ako su prethodni koraci obavljeni u skladu sa opisanim onda selidba poslovnog prostora može biti i jednostavno i lepo iskustvo. U dogovoreno vreme dolazi ekipa za selidbu sa vozilom, iznosi stvari i pakuje ih u kamion, pa ih prema rasporedu dovozi na odredište i raspoređuje u novom prostoru.

Odvoz nepotrebnih stvari

Kod selidbe poslovnog prostora se često pojavljuju stvari (na primjer nameštaj) koje naručiocu selidbe više nisu potrebne, odnosno koje ne može iskoristiti u novom prostoru. Stoga nudimo odvoz nepotrebnih stvari na gradsku deponiju.

Transport sefova, kompjuterskih rekova(ormara) i ostalih posebnih tereta

Transport sefova, kompjuterskih ormara i drugih predmeta velike težine i/ili velikih dimenzija spada u kategoriju transporta specijalnih tereta. Za takav transport se koriste posebno razvijene metode rada kao i posebna oprema.

Za svaki pojedini predmet te vrste uvek se radi posebna priprema i obračunava se po posebnoj proceni. Ako se takav transport obavlja u okviru selidbe poslovnog prostora zajedno sa drugim stvarima, u ponudi će biti istaknut kao posebna stavka.

phone-icon
email-icon
viber-icon
map-icon
top-up-icon